Mondkatjes Mondkatjes logo text Veilig, gezond & schattig
Blog

Team Mondkatjes

Laatst bijgewerkt op 22 October 2021

Geen of wel klachten: zijn asymptomatische corona patiënten besmettelijk?

Geen of wel klachten: zijn asymptomatische corona patiënten besmettelijk?

Is het niet raar dat je op een mondkapjes blog leest over asymptomatische corona besmettingen?
Sinds het begin van de pandemie zijn asymptomatische infecties een centraal onderwerp in de hele wereld, maar dat in Nederland vermeden wordt. Omdat er tot voor kort niet veel over werd gesproken.

De regel is: “Blijf thuis als je klachten hebt”.

Asymptomatische patiënten zijn een meer besproken onderwerp geworden met betrekking tot vaccins en de opkomst van de Delta variant. Voor informatie hierover raden wij je aan de RIVM website om te lezen.

Asymptomatische infectie is zo'n relevant onderwerp voor ons, omdat mondkapjes een primaire rol spelen om deze besmettingen te voorkomen.

Op deze pagina leren we wat infectie zonder symptomen betekent, of mensen die geen symptomen hebben anderen kunnen besmetten, en voor hoelang ze zijn besmettelijk. We nemen links op naar de wetenschappelijk onderzoeken die tijdens deze pandemie zijn uitgevoerd.

Inhoudsopgave


Als deze pagina je heeft geholpen, bezoek dan onze webwinkel van leuke mondkapjes. Hartelijk bedankt.


Sinds het begin van de pandemie hebben veel mensen positief getest op het virus zonder symptomen te ervaren. De consensus in de wetenschappelijke gemeenschap over de hele wereld is dat patiënten die geen symptomen hebben (asymptomatische corona patiënten) kunnen wel andere mensen besmetten.


Deze blog wordt aangeboden door Mondkatjes. Bekijk onze collectie van zwarte mondkapjes

Wat betekent ‘asymptomatische corona patiënten?’

In principe is een klacht (of symptoom) een verandering die wordt waargenomen en gerapporteerd door de patiënt wanneer hij iets anders opmerkt dan het normale gevoel dat hij van zijn lichaam en zichzelf heeft.

Een symptoom is daarom subjectief en verschilt van het teken, dat in plaats daarvan is afgeleid van een objectieve bevinding die is verkregen door middel van onderzoek of laboratoriumanalyse. Een asymptomatisch persoon is daarom een persoon die geen verandering in zijn manier van zijn en voelen waarneemt, maar die geïnfecteerd door de virus werd.

Het kan dus gebeuren dat een patiënt niet beseft dat hij ziek is, ook al wijst lichamelijk onderzoek op de aanwezigheid van een of meer signalen die wijzen op een gezondheidsprobleem. In het geval van asymptomatische corona patiënten, kunnen de tekenen die op COVID-19 duiden erg mild zijn en zo ontsnappen aan een normaal medisch onderzoek.


Asymptomatisch, presymptomatisch en paucisymptomatisch

Een belangrijk onderscheid: met asymptomatische patiënten bedoelen we beide mensen zonder symptomen tijdens de gehele duur van de infectie, zowel mensen die op het punt staan symptomen te vertonen, als mensen die er weinig en milde symptomen hebben.


Hoe besmettelijk zijn mensen die positief testen maar geen symptomen hebben?

En wat is hun bijdrage aan de overdracht van levende virussen? We weten heel weinig over de proporties van positief geteste mensen die echt asymptomatisch zijn gedurende het verloop van hun infectie en de proporties die paucisymptomatisch (subklinisch), presymptomatisch (later symptomen ontwikkelen) of post-infectie (met viraal RNA fragmenten die nog kunnen worden gedetecteerd door een eerdere infectie) zijn.

In een artikel met de titel "Asymptomatic transmission of covid-19: What we know, and what we don’t", meldt het BMJ - British Medical Journal dat ongeveer 49% van de mensen die aanvankelijk als asymptomatisch worden gedefinieerd, later symptomen ontwikkelen.


Virale load

Nadat je besmet bent geraakt met het coronavirus neemt de hoeveelheid virusdeeltjes in je lichaam - de "viral load" - toe. Het coronavirus injecteert zijn eigen genetisch materiaal in cellen en gebruikt vervolgens cellulaire mechanismen om andere cellen te repliceren en te infecteren.

virale load

Vanaf wanneer ben je besmettelijk met corona?

Volgens onderzoek dat tot dusverre is uitgevoerd, bereikt de virale load zijn hoogtepunt vlak voor het begin van de symptomen en begint deze af te nemen tot herstel.
Bij veel mensen bereikt de virale load een piek zonder dat er symptomen optreden: ze zijn "asymptomatisch", maar tegelijkertijd besmettelijk.

  • In een onderzoek naar de overdracht van het virus, uitgevoerd met intensieve contactopsporing in Hunan, China en gepubliceerd op Nature op 9 maart 2021, lezen we:

    De besmettelijkheid piekte naar schatting 1,8 dagen vóór het begin van de symptomen. Het is belangrijk op te merken dat onze schatting een maatstaf geeft voor de kans op het infecteren van contacten op enig moment na het tijdstip van blootstelling.


  • In een document over virusoverdracht, implicaties voor infectiepreventie en voorzorgsmaatregelen, schrijft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO):

    In het kort, er zijn aanwijzingen dat SARS-CoV-2-RNA bij mensen kan worden gedetecteerd 1-3 dagen vóór het begin van hun symptomen, met de hoogste virale lading, zoals gemeten met RT-PCR, waargenomen rond de dag van het begin van de symptomen, gevolgd door een geleidelijke afname in de tijd.


Asymptomatische corona patiënten en de Delta variant

In een recent onderzoek van het Guangdong Provincial Center for Disease Control and Prevention (GDCDC) in China, nog niet peer-reviewed maar gerapporteerd op Nature, wordt de hypothese aangenomen dat de verspreiding van de Delta variant wordt gevoed door het feit dat:

Mensen die besmet zijn met de Delta variant hebben over het algemeen geen symptomen tot twee dagen nadat ze het virus beginnen af te werpen.

De onderzoekers schrijven:

Een eerdere studie gepubliceerd op Oxford Academic Journals schat dat vóór Delta, individuen die met het virus waren geïnfecteerd, gemiddeld 6,3 dagen nodig hadden om symptomen te ontwikkelen en 5,5 dagen om positief te testen op viraal RNA, waardoor er een smaller venster van 0,8 dagen overblijft voor virale uitscheiding.

Met Delta lijkt het iets anders te zijn:

Op basis van de analyse van testgegevens van 101 mensen die besmet waren met Delta in Guangdong, ontdekten de onderzoekers dat mensen gemiddeld 5,8 dagen na infectie symptomen begonnen te krijgen - 1,8 dagen nadat ze voor het eerst positief testten op viraal RNA.
Dat liet bijna twee dagen over voor individuen om viraal RNA af te scheiden voordat ze symptomen vertoonden.

Onderzoekers schatten dat 74% van de infecties met Delta plaatsvond tijdens de presymptomatische fase - een hoger percentage dan bij eerdere varianten.

De studie concludeert:

Mensen die besmet zijn met de Delta variant hebben meer kans om het virus te verspreiden voordat ze symptomen ontwikkelen dan mensen die besmet zijn met eerdere varianten.

De onderzoekers voegen dan toe:

Gevaccineerde personen hadden ook 65% minder kans dan niet-gevaccineerde personen om iemand anders te besmetten. Deze vermindering is aanzienlijk en geruststellend dat vaccins effectief blijven en een essentieel onderdeel vormen van onze reactie op de pandemie.


Hoelang zijn corona patiënten besmettelijk? Wanneer zijn ze niet meer besmettelijk?

In een lang artikel gepubliceerd in oktober 2020 analyseert de New York Times de verschillende stadia van de coronavirus infectie

.

Het artikel legt uit dat onderzoekers denken dat geïnfecteerde mensen meer kans hebben om besmettelijk te zijn wanneer ze een maximale virale load bereiken. Waarschijnlijk duurt de periode waarin ze besmettelijk zijn een paar dagen: het begint een paar dagen voordat de symptomen optreden en eindigt na ongeveer een week.

Hoelang besmettelijk corona? Wanneer is corona niet meer besmettelijk?

Kan je iemand besmetten als je geen klachten hebt?

Er is een korte periode waarin een positief zeer besmettelijk is, maar nog steeds goed aanvoelt en geen symptomen vertoont, en daarom hun leven normaal blijft leiden, onbewust anderen in gevaar brengen. Aan de andere kant is het minder duidelijk hoe asymptomatische mensen de besmetting van andere mensen veroorzaken.

Verdere bevestiging dat asymptomatische mensen besmettelijk zijn, komt uit Singapore, waar tussen augustus en oktober 2020 een onderzoek is uitgevoerd onder 3.790 mensen die in contact waren geweest met coronavirus-positieve patiënten.

De resultaten wijzen dat mensen met asymptomatische COVID-19 infectieus zijn, maar mogelijk minder infectieus dan symptomatische gevallen.

Corona zonder klachten maar wel besmettelijk

Studies die over de hele wereld zijn uitgevoerd, vertonen dat asymptomatische mensen een rol spelen bij infecties. Maar ze rapporteren verschillende resultaten, afhankelijk van de plaats en de gebruikte methodologie.


Welke percentage van corona-patiënten is asymptomatisch?

In een nieuwe studie uitgevoerd door onderzoekers van de Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention (CDC), wordt aangenomen dat meer dan de helft van de SARS-CoV-2-infecties asymptomatisch wordt overgedragen.

Het aantal omvat mensen die nooit symptomen vertonen (asymptomatisch) en mensen bij wie de symptomen nog niet begonnen zijn (presymptomatisch).
Dit benadrukt de noodzaak voor mensen, ongeacht of ze zich ziek of goed voelen, om een mondkapje te dragen, hun handen te wassen en sociale afstand te bewaren.

In totaal was ongeveer 59 procent van alle infecties afkomstig van asymptomatische overdracht, 35 procent van presymptomatische mensen en 24 procent van degenen die nooit symptomatisch zijn.


Een onderzoek in Wuhan en het belang van mondmaskers

10 miljoen inwoners van Wuhan, China, uitgevoerd nadat SARS-CoV-2 onder controle was gebracht, hebben 300 asymptomatische gevallen van covid-19 geïdentificeerd, waarvan geen enkele besmettelijk was. De studie is gedocumenteerd in het BMJ - British Medical Journal.

De onderzoekers zeiden dat strikte maatregelen - zoals het dragen van een mondkapje, handen wassen, sociale afstand nemen en lockdown - succesvol waren in het verminderen van de virulentie van SARS-CoV-2 in Wuhan en dat asymptomatische mensen in Wuhan mogelijk een lage virale load hebben. Dit betekent dat de bevinding niet kan worden toegepast op landen waar uitbraken niet met succes onder controle zijn gebracht.


Asymptomatische infecties voorkomen: het belang van mondmaskers

Omdat mensen die zich niet slecht voelen het coronavirus kunnen overdragen, is het belangrijk dat er speciale voorzorgsmaatregelen worden genomen om de verspreiding van de infectie tegen te gaan: fysieke afstand nemen, mondkapjes dragen, de handen goed wassen en drukke plaatsen vermijden.

De combinatie van deze tegenmaatregelen is erg belangrijk om de verspreiding van het coronavirus te verminderen, waardoor het minder aanwezig is onder de bevolking.

Asymptomatische infecties voorkomen: het belang van mondmaskers

Besmette mensen kunnen ook het risico op besmetting van andere mensen verminderen door zichzelf 10-14 dagen na het verschijnen van de symptomen in isolatie te houden, op voorwaarde dat ze tekenen van verbetering vertonen.

Veel details over de mechanismen van infectie ontsnappen nog steeds aan onderzoekers, maar de grote hoeveelheid analyses die de afgelopen maanden zijn uitgevoerd, zullen binnenkort nieuwe details en nuttige informatie opleveren om infecties beter te voorkomen.

Op basis van de verzamelde gegevens zijn wetenschappers van mening dat je aan een bepaalde hoeveelheid virusdeeltjes moet worden blootgesteld om geïnfecteerd te worden.

Deze hoeveelheid verschilt van persoon tot persoon en het is daarom moeilijk om een ​​dosis en een gemiddelde blootstellingstijd vast te stellen.


De rol van asymptomatische mensen werd aanvankelijk onderschat: de eerste maanden van de pandemie

The New York Times heeft een lang artikel gepubliceerd waarin hij de fouten reconstrueert die - naar zijn mening en naar de mening van andere experts - het belang van asymptomatische corona patiënten bij de verspreiding van COVID-19. De reconstructie richt zich op een van de meest besproken kwesties van de afgelopen maanden onder virologen, artsen, gezondheidsinstellingen en regeringen, en kwam tot de conclusie dat een grotere aanleg om rekening te houden met het eerste onderzoek dat het probleem van infecties door individuen zonder corona klachten had gemeld, zou kunnen hebben verminderde de verspreiding van de epidemie (hoewel het niet mogelijk is om nauwkeurige schattingen te maken).

In de eerste maanden van de pandemie zou er meer bewijs worden verzameld over de verspreiding van het coronavirus van mensen zonder klachten, of met corona klachten die zo mild zijn dat ze niet beseffen dat ze besmet zijn en zich in de vroege stadia van de ziekte bevinden. Ondanks deze nieuwe waarnemingen, volgens de New York Times, hebben internationale gezondheidsorganisaties en nationale regeringen hun standpunt niet zozeer veranderd en zich beperkt tot de opmerking dat er nog niet zulke elementen waren om de besmetting door asymptomatische corona patiënten met zekerheid te ondersteunen.


Mensen zonder corona klachten kunnen wel anderen infecteren

Al begin maart 2020 was het nu duidelijk dat het wetenschappelijke bewijs over asymptomatische corona patiënten iets anders zei dan de lijn van de Wereldgezondheidsorganisatie. Een in Hong Kong uitgevoerd onderzoek schatte dat ongeveer 44 procent van de geanalyseerde infecties was begonnen bij mensen zonder symptomen, terwijl een ander onderzoek in het Verenigd Koninkrijk de hypothese had aangenomen dat een op de twee infecties veroorzaakt zou kunnen worden door asymptomatische corona patiënten.

Gezien de groeiende hoeveelheid gegevens zijn zowel de Europese als de Amerikaanse gezondheidsautoriteiten in april begonnen met een herziening van hun richtlijnen, waarbij wordt gewezen op de rol van geïnfecteerde mensen, maar zonder klachten, bij de verspreiding van COVID-19 als relevant. Sommige regeringen begonnen te werken aan meer nauwkeurige contactopsporingssystemen, juist om mensen zonder klachten af ​​te nemen, maar die in contact met geïnfecteerd waren gekomen en daarom mogelijk asymptomatisch en besmettelijk waren. Ondertussen bleef de WHO echter tegenstrijdige boodschappen uitbrengen, soms ook als gevolg van individuele verklaringen van haar functionarissen, die de verwarring verder zouden aanwakkeren.


Conclusie

Sinds het begin van de pandemie zijn wereldwijd 28 miljoen coronavirus-positieve gevallen en meer dan een half miljoen sterfgevallen als gevolg van COVID-19 vastgesteld; de gegevens zijn onvolledig en het is nu duidelijk dat ze zowel het werkelijke aantal besmette personen als het aantal sterfgevallen grotendeels onderschatten.

Achteraf gezien, zeggen sommige artsen en waarnemers nu, dat het maanden geleden gepast zou zijn geweest om te verklaren dat de geïnfecteerden zonder klachten besmettelijk waren, maar dat het gewicht van deze omstandigheid op de dynamiek van de verspreiding van de epidemie nog niet duidelijk was. Om dat te doen, zou men echter hebben toegegeven dat de beperkende corona maatregelen die de regeringen besloten hadden, onvoldoende hadden kunnen blijken.

Wetenschappen hebben steeds meer bewijzen over de besmettelijkheid van asymptomatische corona patiënten, daarom is het belangrijk dat iedereen aan de huidige corona maatregelen houdt. In het geval van besmettelijke mensen die geen klachten hebben (dus mensen die weten niet dat ze ziek zijn), is het dragen van een mondkapje een intelligente en verantwoordelijke oplossing om de anderen te beschermen.

--

Deze blog wordt aangeboden door Mondkatjes. Wij maken wasbare mondkapjes die duurzaam en stijlvol zijn.

Delen Facebook Twitter

Meer blogs

Top redenen waarom mondkapjes onzin zijn - Het verhaal van de eigenaar van een kleine mondkapjeswinkel

Zijn mondkapjes ongezond? Kunt het dragen van een mondmasker schadelijk zijn? Lees onze blog vanuit het oogpunt van de eigenaar van een kleine mondkapjeswinkel.

Bekijk

Zullen we mondkapjes moeten dragen in 2021?

Zullen mondkapjes in 2021 nog nodig zijn? Met een corona vaccin kunnen we meteen naar normaal terugkeren? Lees de mening van Dr. Anthony Fauci in onze blog.

Bekijk

Prachtige en duurzame stoffen mondkapjes: dit vind je niet bij de HEMA

In deze blog vertellen we je over de kenmerken waar je moet op te letten bij het kiezen van een duurzaam en veilig mondkapje die je niet bij de HEMA vindt.

Bekijk

Mondkapjesplicht and coronamaatregelen in Nederland - January 2023

Deze Mondkatjes blog biedt je duidelijke voorlichting over de mondkapjesplicht in Nederland; lees verder om op de hoogte te blijven over de laatste maatregelen.

Bekijk

Mondkapjes dragen: de top 5 veelgemaakte fouten

In deze blog vertellen we je over de veelgemaakte fouten die mensen maken bij het dragen van een mondkapje: lees verder de tips van de Mondkatjes team.

Bekijk

De Grote Mondkapjesgids

Willen jullie weten alle do's & don'ts van mondmaskers? Bekijk de Grote Mondkapjes Gids van Mondkatjes, ons infographic met volledige voorlichting over kapjes.

Bekijk

Het gebruik van mondkapjes in Rotterdam en Amsterdam leidde niet tot minder drukte

Goed nieuws voor winkeliers: het mondkapjesplicht in delen van Rotterdam en Amsterdam veranderde het gedrag van de mensen die mondkapjes dragen niet.

Bekijk

WHO raadt mondkapjes aan voor iedereen vanaf 12 jaar

Bezoek onze Mondkatjes blogpagina en lees meer over de huidige WHO richtlijnen over het gebruik van mondkapjes voor kinderen en adolescenten.

Bekijk

Mondkapjes in Amsterdam: waar te kopen en waar dragen verplicht

Wil je weten waar mondkapjes verplicht zijn in Nederland? Lees dan onze blog over de mondkapjesplicht op het openbaar vervoer, parken en musea in Amsterdam.

Bekijk

Mondkapjes in Rotterdam: waar te kopen en waar dragen verplicht

In Rotterdam werden in november 2021 de maatregelen geschept door burgemeester Aboutaleb; lees verder onze blog en ontdek waar de mondkapjesplicht geldt.

Bekijk

Herbruikbare mondkapjes met filter | Online kopen bij Mondkatjes

Welke mondmaskers zijn herbruikbaar? Lees hoe mondmaskers gebruiken en wassen, en waar wasbare mondkapjes met filter kopen in Amsterdam en Nederland.

Bekijk

Mondkapjes in Nederland: alle veelgestelde vragen - Bijgewerkt 2023

Blijf op de hoogte: lees verder onze veelgestelde vragen blog post over het gebruik van mondkapjes in Nederland, gesponsord door Mondkatjes.

Bekijk

De beste wasbare mondkapjes die ook trendy zijn

Ben je op zoek naar een hippe mondkapje? Lees onze review van de fijnste fashion mondkapjes die je in Nederland online kunt kopen en haal je favoriet op!

Bekijk

Welke stoffen mondkapjes zijn goed ademende?

Als je liever een wasbaar katoenen mondkapje hebt dan een wegwerpmasker, bekijk dan onze blogpost en ontdek de top 7 kenmerken die alle herbruikbare mondkapjes zouden moeten hebben!

Bekijk